ആകാശം എന്നത് ഒരു ഗോളാകൃതിയിലാണ് നമ്മള്‍ കാണുന്നത്.ഈ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ആകാശത്ത് അനേകം പ്രകാശ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ദൂരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളെയും നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെയും നമ്മുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.  നമ്മളില്‍ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നതായേ നമ്മുക്ക് അനുഭവപ്പെടു. ഇന്ന് മനുഷ്യ രാശി  കാണുന്നതില്‍ വെച്ച് മാറ്റമില്ലാതെ നിലനില്‍ക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങള്‍. ഈ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കിടയിലൂടെ ക്രമമായ ഇടവേളകളില്‍ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആകാശ ഗോളങ്ങളും ഉണ്ട്. അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവ അഥവാ Wanderer എന്ന അര്‍ത്ഥം വരുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കായ  Planetai യില്‍ നിന്നാണ് Planet എന്ന പദം  ഉണ്ടായത്.  എന്നാല്‍ പണ്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരുന്നവരുടെയെല്ലാം കേന്ദ്രം ഭൂമി ആണെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് (ഭൗമ കേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം).

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും അലഞ്ഞ് തിരിയുന്നവയെല്ലാം അന്ന് ഗ്രഹങ്ങള്‍ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അവയെ Classical Planet എന്നാണ്  വിളിക്കുന്നത്. Classical Planet എന്ന് പറയാന്‍ കാരണം ഇന്ന് നമ്മള്‍ സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന 8 ഗ്രഹങ്ങലെയല്ല ജ്യോതിഷികള്‍ അന്ന് ഗ്രഹങ്ങള്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിളിച്ചിരുന്നത്. പണ്ട് കാലത്തെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് വെറും കണ്ണ് കൊണ്ട് ആകാശത്തില്‍ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് കാണുന്ന തിളക്കമുള്ള ഗോളങ്ങളെ മുഴുവന്‍ ഗ്രഹങ്ങളായി  പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അതിന്‍റെ ഫലമായി  സുര്യനും  ചന്ദ്രനും  ഒക്കെ ഗ്രഹ പദവി കിട്ടി.  

  എല്ലാ  ഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം   കാണുന്നത് സൂര്യന്‍റെ  Apparent Orbit ന് പരിസരത്തായി 18 ഡിഗ്രി വീതിയിലുള്ള ഒരു  Band ലാണ്.  

ആ Band ആണ് Zodiac അഥവാ രാശിചക്രം. ഈ രാശി ചക്രത്തിന്‍റെ ചിത്ര രൂപം കൊണ്ടാണ്  നമ്മള്‍ ജാതകം നോക്കാനും പൊരുത്തം നോക്കാനും ഒക്കെയായി കണിയാന്‍റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഓടുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്നും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാത്രമേ കൃത്യമായി നേരിട്ട് നോക്കി മനസിലാക്കാന്‍ പറ്റുള്ളൂ. അതിനാല്‍ ആണ് ഇവയെ ഗ്രഹനില എന്നും വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രഹനില നമ്മുക്ക് എന്തിന്‍റെ വേണെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാം. കുട്ടി ജനിച്ചതിന്‍റെയൊ, വീട് വെച്ചതിന്‍റെയൊ, ജോലി കിട്ടിയതിന്‍റെയൊ….. അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോഴും ആകാശത്തെ ഗ്രഹങ്ങള്‍ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും  ഒരു  സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും നോക്കുമ്പോള്‍ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വ്യത്യാസപ്പെട്ടു  കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്‍റെ പ്രകടമായ ഒരു തെളിവാണ് കേരളത്തില്‍ പകല്‍ ആകുമ്പോള്‍ അമേരിക്കയില്‍ രാത്രി ആകുന്നത്. നമ്മുക്ക് എളുപ്പത്തില്‍  കാണാവുന്ന  സുര്യന്‍റെ ഈ  വത്യാസം പോലെ ബാക്കി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും മാറി കാണപെടും. നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ ഇത് മനസിലാക്കാവുന്നതെയുള്ളു.  രാശി ചക്രം എഴുതിയാല്‍ അതില്‍ സ്ഥലത്തെയും എന്തിന്‍റെ രാശി ചക്രമാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തും. ഇല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് നോക്കിയാല്‍  അത് എന്തിന്‍റെ ആണെന്നോ എവിടെ നിന്നുള്ളതെന്നോ മനസിലാക്കാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ.                 

രാശി ചക്രത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാം :

Kannan Warrier
Elassery variyam
Kuttipuram
 • (മ)-      മന്ദന്‍ – ശനി (Saturn)  – ഈ ഗ്രഹം വളരെ പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മന്ദന്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 29 വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് ശനി ഒരു തവണ കറങ്ങി വീണ്ടും പഴയ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.  ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരം = 1.3428 billion KM
 • (ശു) –  ശുക്രന്‍ – (Venus) – 225 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ശുക്രന്‍റെ ഒരു പരിക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്. ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരം = 78.404 Million KM. 
 • (കു) – കുജന്‍ – ചൊവ്വ (Mars) – 687 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരുവട്ടം കറങ്ങി വരും. ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരം = 106.35 Million KM.
 • (ഗു) –  ഗുരു – വ്യാഴം (Jupitor) – 12 വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഒരു വട്ടം കറങ്ങി തീരും. അതാണ് ഒരു വ്യഴവട്ടകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരം = 620.25 Million KM.
 • (ച) –   ചന്ദ്രന്‍ – (Moon) – 27 ദിവസം കൊണ്ട് കറങ്ങി വീണ്ടും പഴയ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തും. കൃഷി ഇല്ലാത്ത സംസ്കാരങ്ങളില്‍ ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കലണ്ടര്‍ രൂപികരിച്ചത്. അറബിക് കലണ്ടര്‍ എല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തില്‍ വരുന്നവയാണ്. ഇവിടെ ചന്ദ്രനേയും സൂര്യനെയും പരിഗണിച്ചാണ് കലണ്ടര്‍ രൂപികൃതമായത്. 27 ദിവസം കൊണ്ട് കറങ്ങി വരുന്ന ചന്ദ്രന് നമ്മള്‍ ഒരു മാസം അഥവാ Month എന്ന് വിളിച്ചു. Menses എന്നതും ഇവിടെന്നു വരുന്ന വാക്കാണ്‌. മാസത്തിന്‍റെ മൊതലാളി ചന്ദ്രന്‍ ആണ്.  ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരം = 384,400 KM.
 • (ബു) – ബുധന്‍ (Mercury) – 88 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു റൌണ്ട് കറക്കം അവസാനിപ്പിച്ച് പഴയ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തും. ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരം = 122.04 Million KM.   
 • (ര) –    രവി – സുര്യന്‍ (Sun) – വാസ്തവത്തില്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞതില്‍ ചന്ദ്രന്‍ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കറങ്ങുന്നത് സുര്യന് ചുറ്റുമാണല്ലോ. അത് പോലെ ഭൂമിയും സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോള്‍ ഭൂമിയില്‍ ഇരിക്കുന്ന നമ്മള്‍ക്ക് സുര്യന്‍ നമ്മളെ ചുറ്റുന്ന ഒരു തോന്നല്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൂമി സുര്യനെ ചുറ്റി തീരാന്‍ 365 ദിവസങ്ങളോളം എടുക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മള്‍ ഒരു വര്‍ഷം ആയി കണക്കകുന്നത്. ഭൂമിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൂരം = 152.01 Million KM.
 • (ല) –   ലഘ്നം – ഉദയ രാശിയാണ് ( കിഴക്കേ വശത്തെ രാശി ) ഇതൊരു ഗ്രഹമല്ല. ഈ ലഘ്നത്തില്‍ രവി അഥവാ സുര്യന്‍ ആണേല്‍ സമയം രാവിലെ ആണ്. ലഘ്നത്തില്‍ നിന്നും സുര്യന്‍ 12 കള്ളികള്‍ അപുറമാണേല്‍ സന്ധ്യ ആയ സമയം എന്നിങ്ങനെ കണക്കാകാം.      

പഴയ ഒരു സന്ദര്‍ഭത്തെ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സെക്കന്റ്‌ സൂചി മിനുട്ട് സൂചി മണിക്കൂര്‍ സൂചി ചേര്‍ത്ത് നമ്മള്‍ കൃത്യമായി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ആകാശ ഗോളങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം അര മണിക്കൂര്‍ സമയ വ്യത്യാസതിനിടയില്‍ കൃത്യമായി കാലപഴക്കം പറയാം. ഇതാണ് ഗ്രഹനിലയിലെ അത്ഭുതം ! Quartz Crystal വാച്ചും International Standard Time ഒക്കെയുള്ള ഈ കാലത്ത്  നമ്മുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു  സമയ ഗണന 

അവിശ്യമുണ്ടോ ? സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കു.  

അന്ധവിശ്വസത്തിന്‍റെ കുത്തിതിരുപ്പുകളിലേക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നിര്‍ത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 

 • കലണ്ടറും ക്ലോക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് കാലപഴക്കം പറയാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ ഗ്രഹനില ഇന്ന് പൊരുത്തം നോക്കാനും ഭാവി പ്രവചിക്കാനും ആണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ?
 • ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനത്തിലും ഭാവിയിലും രണ്ട്പേര്‍ തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തതിലും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അകലെയുള്ള ശരിക്കും ഗ്രഹങ്ങള്‍ പോലും അല്ലാത്ത “ആ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌” സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ പറ്റുന്നത് ??
 • ജനിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ സ്വാധീനിക്കാത്ത ശക്തി എങ്ങനെയാണ്  ഗര്‍ഭ പാത്രത്തില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതല്‍ സ്വാധീനം  ഉണ്ടാക്കുന്നത്  ???
 • ദൂരങ്ങള്‍ ഇതിലെ സ്വാധീനത്തെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ലേ ???? ഉണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ചൊവ്വ ദോഷം പറയുമ്പോഴും ശനിദശ പറയുമ്പോഴും ഒന്നും ആസ്ട്രോണമിക്കല്‍ യൂണിറ്റോ പാര്‍സെകോ പ്രകാശ വര്‍ഷമോ ഇടം പിടിക്കുന്നില്ല??? 

(ഇനി ഞാന്‍ കേള്‍ക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ന്‍റെ ഡിങ്ക ഭഗവാനേ !!!!) 

 • ഇനി ദൂരങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെന്തു കൊണ്ട് യുറാനസിനും നെപ്ട്യുണിനും പ്ലൂട്ടോക്കും ഒന്നും ഇവിടെ സീറ്റ്‌ കിട്ടാതെ പോയി???? 

Written by : Kannan Warrier, Elassery variyam, Kuttipuram
Email: kewarrier (at) gmail.com